Vad betyder egentligen KRAV?

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV:s regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang och fiske med mera. Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

Källa: Krav.se

 
Pallens KRAV-gård

Att välja ekologisk mat är bra för djuren, människan och miljön. Men visste du att det ställs större krav på den ekologiska maten när den har ett KRAV-märke på förpackningen än när den inte har det?

KRAV-logga